This page gives access to my transcriptions of Church records of the "Nederduits Gereformeerde Kerk" in Ootmarsum, Rijssen and Nieuwpoort.
The baptismal records span the years from 1676-1811 for Ootmarsum, 1640-mid 1812 for Rijssen and 1633-1811 for Nieuwpoort. The intent-to-marriage registration records span the years 1661-1795 for Ootmarsum, 1640-1674 and 1717-1795 for Rijssen and 1619-1808 for Nieuwpoort. Furthermore the baptismal records of the "Remonstratse Gemeenschap in Nieuwpoort (1692-1810) were indexed and the membership records of the NG Church in Nieuwpoort 1690-1716.
In the year 1795 the marriage and birth records were taken over by civil authorities in the Netherlands (Bataafsche Republiek). Very often there is somewhat of an overlap between Civil and Church records.
Copies of the the original records can be viewed on http://www.vnpd.nl/. This is a very valuable initiative by Dutch volunteers to make available for viewing on the net original documents (mainly old Church records). If you are looking for records other than the one mentioned here you are well advised to consult the above indicated website.
The transcriptions as made available here, are in a Excel file format in chunks of 5 (Ootmarsum) or 10 years (Rijssen) or as they are recorded in VNPD (Nieuwpoort).
I did this work to find relatives. In the course of the process I made some annotations and highlights. I made every effort to purge these from the here available files, but some might have escaped. Sometimes I made an effort to quote the place names exactly as written in the original, sometimes I was lazy and did not. As always if you have any questions, go and find the original on above quoted site and make up your own mind. The same is valid for spelling mistakes and /or misreadings of names. This was only an one-man effort and was completed without much editing. Nevertheless searching for names through these files could be very time efficient.

In the latter part of 2010 the Church of the Latter-Day-Saints (Mormons) made available through their website (www.Familysearch.org) recordings they made of the original birth-, marriage and death certificates as recorded by the Dutch Civil Administration since 1811. Many Dutch communities are thus available for browsing on this site. However this can become quite time consuming. As I was particurlarly interested in the small communities around Denekamp I started to index the books for this area. The now available indexes are accessible throught the links listed below.
Keep in mind that Denekamp was up to 1818 part of the Municipality of Ootmarsum.

The latest addition to these records are the transcriptions of the Baptismal records of Tourcoing (N. France) to where I traced the ancestors of my maternal grandmother. So far over 1500 baptisms have been transcribed spanning from 1594-1600 and will be ongoing.

Deze pagina geeft toegang tot mijn samenvatting van de doopboeken en (onder)trouwboeken van de "Nederduits Gereformeerde Kerk" in Ootmarsum, Rijssen en Nieuwpoort.
De doopboeken bevatten de jaren 1676-1811 voor Ootmarsum, 1643-1812 voor Rijssen en 1633-1811 voor Nieuwpoort. De (onder)trouwboeken de jaren 1661-1795 voor Ootmarsum and 1640-1674, 1717-1795 voor Rijssen en 1619-1808 voor Nieuwpoort. Verder zijn ook de doopboeken van de Remonstrantse Gemeenschap in Nieuwpoort (1692-1810) bewerkt alsmede het lidmatenregister van de NG Kerk Nieuwpoort 1690-1716
De originelen kunt u vinden op de website van het project "Van Papier naar Digitaal":
http://www.vpnd.nl
Dit is een "Een initiatief van Hans den Braber en Herman de Wit ter bevordering van het online brengen van genealogisch bronmateriaal."
Mijn samenvatting is in Excel file formaat in intervallen van 5 jaar (Ootmarsum) of 10 jaar voor Rijssen of correponderend met de files op VNPD (Nieuwpoort)
Ik heb door deze boeken gespit om familieleden van mij te vinden. In de loop van dit werk maakte ik annotaties en onderstreepte zekere dingen. Ik heb zoveel mogelijk geprobeerd deze te verwijderen van de hierin aangeboden files, maar hier en daar kan er een ontsnapt zijn. Soms proberde ik ook erg precies de plaatsnamen te quoteren als in het origineel, soms was ik lui en niet zo precies. Dus als iets niet duidelijk is, ga naar het origineel op "Van Papier naar Digitaal" en zie voor jezelf. Datzelfde geldt voor fouten in de spelling van namen of het mislezen van namen. Dit was een eenmans taak en er heeft niet al te veel "editing" plaatsgevonden. Niettemin kan het zoeken naar namen hier flink wat tijdsgewin opleveren.

In het latere deel van 2010 maakte de Kerk van de Heiligen der Laatste Dagen (Mormonen) via hun website (www.Familysearch.org) hun films van de originele geboorte-, huwelijks- en overlijdens register vande Burgerlijke Stand beschikbaar. De gemeentes werden in eerste instantie door een keizerlijk besluit (Napoleon) verplicht deze zaken bij te houden.
Omdat ik speciaal geinteresserd was in de plaatsjes van Denekamp en omliggende dorpen ben ik nu begonnen met het indexeren van deze registers. De nu voltooide registers zijn hier te vinden via onderstaande links. Anderen zullen volgen.
Omdat Denekamp slechts in 1819 een onafhankelijke gemeente werd, werden de vroegere huwelijken etc. opgetekend in Ootmarsum.

Als laatste aanvulling heb ik nu de eerste 1500 transcripties van de doop gegevens van het Noord Franse Tourcoing (Tourconje) hier gepubliceerd.
Mijn interesse in deze plaatse komt voort uit het traceren van de voorouders van mijn grootmoeder naar Tourcoing.

Hein de Vries, New Years Eve 2007 (Oude Jaarsdag 2007) (Rijssen aanvuling Dec 23, 2008, Nieuwpoort en LDS aanvulling Feb. 2011))

 

Doopboeken (Baptismal records)
Ootmarsum
:

Ootmarsum 1676-1679
Ootmarsum 1680-1684
Ootmarsum 1685-1689

Ootmarsum 1690-1694
Ootmarsum 1695-1699
Ootmarsum 1700-1704
Ootmarsum 1705-1709
Ootmarsum 1710-1714
Ootmarsum 1715-1719
Ootmarsum 1720-1724
Ootmarsum 1725-1729
Ootmarsum 1730-1734
Ootmarsum 1735-1739
Ootmarsum 1740-1744
Ootmarsum 1745-1749
Ootmarsum 1750-1754
Ootmarsum 1755-1759
Ootmarsum 1760-1764
Ootmarsum 1765-1769
Ootmarsum 1770-1774
Ootmarsum 1775-1779
Ootmarsum 1780-1784
Ootmarsum 1785-1789
Ootmarsum 1790-1794
Ootmarsum 1795-1799
Ootmarsum 1800-1804
Ootmarsum 1805-1811

 

(Onder)Trouwboeken
(Marriage Registration Records):
Ootmarsum

Ootmarsum 1661-1664
Ootmarsum 1665-1669
Ootmarsum 1670-1674
Ootmarsum 1675-1679
Ootmarsum 1680-1684
Ootmarsum 1685-1689
Ootmarsum 1690-1694
Ootmarsum 1695-1699
Ootmarsum 1700-1704
Ootmarsum 1705-1709
Ootmarsum 1710-1714
Ootmarsum 1715-1719
Ootmarsum 1720-1724
Ootmarsum 1725-1729
Ootmarsum 1730-1734
Ootmarsum 1735-1739
Ootmarsum 1740-1744
Ootmarsum 1745-1749
Ootmarsum 1750-1754
Ootmarsum 1755-1759
Ootmarsum 1760-1764
Ootmarsum 1765-1769
Ootmarsum 1770-1774
Ootmarsum 1775-1779
Ootmarsum 1780-1784
Ootmarsum 1785-1789
Ootmarsum 1790- 1795

This page last updated January 4, 2015

Doop en Trouwboeken "Nederduits Gereformeerde Kerk" Ootmarsum, Rijssen en Nieuwpoort
en indexen Burgerlijke Stand van na 1811 voor Denekamp en omliggende buurtschappen zoals te vinden op Familysearch
Church Records "Nederduits Gereformeerde Kerk" Ootmarsum, Rijssen, and Nieuwpoort
and indexes of the Civil Registration Records of 1811 and later of Denekamp and outlying areas as accessible trough Familysearch.

Latest addition: transcriptions from the baptismal records of Tourcoing 1595-1600. For more info: click here.
De laatste aanvulling: de transcriptie van doop gegevens uit Tourcoing 1594-1600. Voor meer informatie: klik hier.

terug naar de Nederlandse navigatie pagina van onze website

 

back to the Canadian version navigation page of our site

Doopboeken (Baptismal records)
Rijssen:

Rijssen 1643-1649
Rijssen 1650-1659
Rijssen 1660-1669
Rijssen 1670-1679
Rijssen 1680-1689
Rijssen 1690-1699
Rijssen 1700-1709
Rijssen 1710-1719
Rijssen 1720-1729
Rijssen 1730-1739
Rijssen 1740-1749
Rijssen 1750-1759
Rijssen 1760-1769
Rijssen 1770-1779
Rijssen 1780-1789
Rijssen 1790-1799
Rijssen 1800-1812

(Onder)Trouwboeken
(Marriage registration
Records)
Rijssen:

Rijssen 1640-1649
Rijssen 1650-1659
Rijssen 1660-1669
Rijssen 1670-1674
Rijssen 1717-1729
Rijssen 1730-1739
Rijssen 1740-1749
Rijssen 1750-1759
Rijssen 1760-1769
Rijssen 1770-1779
Rijssen 1780-1789
Rijssen 1790-1795

Indexen van FamilySearch films van Nederlandse Burgelijke Stand Registers:

Ootmarsum Huwelijken (Marriages) 1811-1818 Ootmarsum Overlijdens (Deaths) 1811-1818

Denekamp Huwelijken (Marriages) 1819-1831
Denekamp Huwelijken (Marriages) 1832-1842
Denekamp Huwelijken (Marriages) 1843-1870
Denekamp Huwelijken (Marriages) 1871-1882
Denekamp Huwelijken (Marriages) 1883-1906

Denekamp Overlijdens (Deaths) 1819-1842

NG Doopboeken (Baptismal records)
Nieuwpoort :

Nieuwpoort 1633-1643
Nieuwpoort 1644-1650
Nieuwpoort 1650-1661
Nieuwpoort 1661-1677
Nieuwpoort 1677-1684
Nieuwpoort 1687-1694
Nieuwpoort 1687-1696
Nieuwpoort 1694-1702
Nieuwpoort 1702-1713
Nieuwpoort 1713-1724
Nieuwpoort 1724-1730
Nieuwpoort 1730-1736
Nieuwpoort 1736-1741
Nieuwpoort 1741-1745
Nieuwpoort 1745-1748
Nieuwpoort 1748-1750
Nieuwpoort 1751-1754
Nieuwpoort 1754-1758
Nieuwpoort 1758-1764
Nieuwpoort 1764-1771
Nieuwpoort 1771-1777
Nieuwpoort 1777-1783
Nieuwpoort 1783-1788
Nieuwpoort 1788-1792
Nieuwpoort 1793-1796
Nieuwpoort 1796-1801
Nieuwpoort 1801-1807
Nieuwpoort 1807-1811

NG (Onder)Trouwboeken
(Marriage registration Records)
Nieuwpoort:

Nieuwpoort 1619-1635
Nieuwpoort 1635-1642
Nieuwpoort 1642-1652
Nieuwpoort 1652-1669
Nieuwpoort 1669-1681
Nieuwpoort 1681-1698
Nieuwpoort 1692-1732
Nieuwpoort 1733-1746
Nieuwpoort 1746-1752
Nieuwpoort 1752-1766
Nieuwpoort 1767-1788
Nieuwpoort 1788-1795
Nieuwpoort 1796-1808

Doopboeken
Remonstrantse Gemeenschap Nieuwpoort

Nieuwpoort 1692-1701
Nieuwpoort 1701-1713
Nieuwpoort 1713-1724
Nieuwpoort 1724-1733
Nieuwpoort 1733-1753
Nieuwpoort 1754-1782
Nieuwpoort 1783-1810

NG Lidmatenboek
Nieuwpoort:

Nieuwpoort 1690-1716

OOTMARSUM -
DENEKAMP
RIJSSEN
NIEUWPOORT

For comments and/or additions, please email:

Voor evt. aanvullingen en verbeteringen, a.u.b. een email aan:

heinandwil at(=@) heinandwil.net

Thank you - Dank u.

TOURCOING
(Noord Frankrijk)

Klik hier voor de transcripties van de doopgegevens van Tourcoing zoals die bewaard zijn gebleven in het "Archives Départementales du Nord"

Click here to access the baptismal records of Tourcoing as available through the "Archives Départementales du Nord "