teals

Atlin Dierenwereld
Hein en Wil website

golden crowned sparrow
Bear tracks

Atlin ligt aan de rand van een enorm groot wild gebied. Het zal dus niemand verbazen dat we vaak vele wilde dieren en vogels zien of op doortrek of hier het hele jaar verblijvend . Het kleine plasje vlakbij trekt veel trekvogels in het voor- en najaar, op weg van en naar hun broedgebieden verder naar het noorden op de toendra.

golden eagle juv.

vole
Finches
Male Finch
Canada Geese
wolf tracks
wolf tracks
northern harrier
osprey

Fox

Terug naar de inhouds pagina

Bijgewerkt 3-dec-10

caribou
grouse
hummingbird
hummingbird
plover
sandpipers
sparrows
yellowleg

Door op een van de foto's te klikken opent zich een nieuw venster met een vergroting.

We zien elanden het hele jaar door en in de winter komen ze zelfs in onze tuin om van de droge bloemen te eten die nog net boven de sneeuw uitsteken. We zien ze meestal alleen vroeg in de morgen of laat 's avonds: moelilijk om dan foto's te nemen dus geen foto's van deze prachtige grote beesten.
Reinaard de Vos kwam ook meestal alleen 's avonds laat maar deze was vroeg genoeg om in het laatste licht nog gefotografeerd te worden op doortocht door onze tuin. De laatste jaren lijkt het echter wel dat de coyotes de vossen uit hun gebied hebben verdrongen.
Van het kleinere grut is de "vole" (een soort "sneeuwmuis") een interessant diertje. In de winter van 2006-2007 zagen we ze erg regelmatig. Ze hebben lange gangen onder de dikke sneeuw. In het voorjaar kan je zien of het een "goed" jaar is geweest voor de "voles" als het grasveld helemaal "gehooid" onder de sneeuw vandaan komt en de bast op de stengels van de wilde rozen helemaal afgevreten is net boven het grondniveau.

Vele grote zoogdieren komen voor rondom Atlin: Zwarte Beren, Grizzly Beren, wolven, lynxen en tegenwoordig zijn ook de Coyotes goed vertegenwoordigd.
Wolf sporen
De Berg caribou (wilde rendieren) van de Atlin Kudde is het voornaamste prooidier voor de beren maar speciaal voor de wolven.
Vole

Beer sporen.

Toen ik laatst een keer met Frodo, onze hond, in de bossen vlakbij ons huis, wandelde, zagen we een paar hopen met half-verteerde bessen: beren! Daarom hebben we altijd een "bear spray" bij ons. Zelfs als we voor een fietstochtje gaan langs de Atlin Road. We zien veel beren langs deze weg en een tijdje terug tijdens een ren kwam Hein een beer tegen. Geen nare gevolgen: de (zwarte) beer schrok net zo hard als hij en dook het struikgewas in langs de weg.

Tot de zomer vogels in Atlin behoren de vinken, de "White-crowned" en de "Golden-crowned" mussen, vliegenvangers, spreeuwachtigen en het leuke kolibrietje, hier aan de noordelijkste rand van zijn broedgebied.
"White-Crowned" Mussen
"Golden-Crowned" Mus
Kolibri
Alle grote N-Amerikaanse roofvogels zijn hier ook aanwezig. We zien regelmatig Zee-arenden, Steenarenden and Visarenden. Ik weet tenminste drie Visarend nesten op minder dan een uur zeilen van Atlin: een kunnen we zelfs zien vanuit onze slaapkamer.
Visarend vluchtacrobatiek
Jonge Steenarend
Deze Blauwe Kiekendief vliegt heen en weer over de zoutvlakte bij ons huis. In het algemeen gaan ze naar het zuiden voor de winter maar ik zag deze vogel nog op 7 Dec. rondvliegen.
Deze "Grouse" (een soort hoender) leeft in de struiken langs onze tuin. Van tijd tot tijd zitten ze wat hoger in de bomen en een keer vloog er een tegen het raam: een luide Boemm... en een gebroken nek.
Later in het voorjaar komen vele soorten trekvogels even hier bij de kleine plas rusten op hun trek naar het verre noorden, onder andere:
Canadese Ganzen
Een soort Wintertaling
Soort Strandlopers
Een soort Bontbekplevier
"Geelpoot"
Uiteraard is dit slechts een kleine vertegenwoordiging van de beesten rond ons huis, die het leven hier zo verrijken.
pine grosbeak
blackbird
yellow warbler
canada geese in flight
golden eagle
In de winter zijn er weinig vogels. De "Haakbekken" komen hier de winter doorbrengen. In de zomer vertoeven die veel verder naar het noorden. Meesjes houden ons het hele jaar gezelschap.
"Haakbek"
Zo gauw als het weer wat milder wordt in Maart en voordat de laatste sneeuw weggesmolten is komen de eerste trekvogels al weer: de Canadese Ganzen zijn een van de eersten.
Gele "Vliegenvanger"
Red-Winged Blackbird, ik ken de nederlandse naam niet.
Steenarend in de top van een sparreboom.
Naar de top van deze pagina
Vinken
2 Grizzlies op de weg
Close up Grizzly
Grizzly van rechts
Deze twee jonge grizzlies ("bruine beren") vertoefden in het najaar van 2009 langs de Atlin Road.
Helaas vond een idioot het nodig om tenminste een van deze prachtige dieren te schieten.
Hermelijntje
Zwarte Beer

Ik trof dit Hermelijntje aan achter onze tuin, naast de brandhoutopslag. Ik weet niet waarom het beestje daar overleden is.
Het moeilijk is om deze Marterachtigen te fotograferen omdat ze zijn vnl. actief zijn in de donkere uren van de dag
Kennelijk is dit het sterkste dier relatief tot zijn lichaamsgewicht.

Zwarte Beer
Pestvogels
Pestvogel
In de herfst zien we vaak deze grote vluchten Pestvogels zich verzamelen in de bomen rond ons huis. Struiken met nog wat bessen of bomen met wat verrotte appels worden kaal gestript in minuten.
Zee-arend
Zee-arend die lastig gevallen wordt door een meeuw.
De arend kwam te idchtbij een meeuwen broedkolonie.