Frodo retrieving balls out of the lake. He is a very strong swimmer. Summer 2009

Frodo brengt ballen terug uit het meer. Hij zwemt als een otter. Zomer 2009

Closing this window returns you to Us page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug op de NL Ons pagina.