Wil painting the North Klondike River Valley with Tombstone Mountain at the horizon. Sept. 08

Wil bezig aan een schilderij van het Noord Klondike Rivierdal met Tombstone Mountain aan de horizon. Sept. 2006

Closing this window returns you to Us page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug op de NL Ons pagina.