Kate with a White-Crowned Sparrow at a bird ringing station Summer 2016

Kate met een "veugeltje" ( een soort musje) op een vogel tel station.
Zomer 2016

Closing this window returns you to Us page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug op de NL Ons pagina.