Christening Registration of Aebele Roelofs 1729, Oosterwolde

Doop registratie van Aebele Roelofs 1729, Oosterwolde

Closing of this window brings you back to the navigation page or by clicking here you go to the "Genaelogy" pages

Het sluiten van dit venster brengt u terug naar de NL inhouds pagina of door te hier te klikken gaat u verder naar de "Genealogie" pagina's.