Our house after the roof lift in Fall 2005

Ons huis na het lichten van het dek. Herfst 2005

Closing this window will bring you back to the Navigation page or clicking here brings you to the "Our House" pages.

Het sluiten van dit venster brengt u terug op de NL inhouds pagina of door hier te klikken komt u op de "Ons Huis" pagina's.