Our house after the 2005 renovation. Backside entrance from our yard with the deck looking out over lakes, mountains and glaciers.

Ons huis na de 2005 verbouwing. De achterdeur naar de tuin met het plat met uitzicht over bergen, meer en gletsjers.

Close this window to get back to the index page.

Sluiten van dit venster brengt u terug naar de NL Homepage.