In the early summer of 2010 we added this little alcove to the house to have more light in the living room and more sitting room around the dining table.

In de vroege zomer van 2010 bouwden we deze kleine erker aan om meer licht te krijgen in de kamer en meer ruimte rond the eettafel.

Close this window to go back to index page

Sluiten van dit venster brengt u terug naar de NL Home page.