Valley along the Dempster Highway #1
2009
8" x 36"
Acrylic on canvas

Bergdal langs de Dempster Highway #1
2009
8" x 36"
Acryl op canvas

Closing of this window returns you to the Wil's Paintings and Mosaics 2009 page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug op de NL Wil's Schilderijen en Mozaieken 2009 pagina.