Mirror 4
egg shell mosaics 2010

Spiegel 4
mozaiek van getinte eierschalen 2010

Closing of this window returns you to the Wil's Creations 2010 page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug op de NL Wil's creaties 2010 pagina.

All art works are © Wil de Vries

Alle kunstwerken zijn © Wil de Vries