"Symbols of survival in the Arctic"

Stained glass wall hanging 2010

"Symbolen van overleving in het Noorden"

Een "schilderij" met gekleurd glas 2010

 

Closing of this window returns you to the Wil's Creations 2010 page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug op de NL Wil's creaties 2010 pagina.

All art works are © Wil de Vries

Alle kunstwerken zijn © Wil de Vries