"Atlin Lake not yet frozen"
acrylic on woodpanel 2010

"Atlin lake net nog niet bevroren"
acrylic op hout 2010

Closing of this window returns you to the Wil's Creations 2010 page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug op de NL Wil's creaties 2010 pagina.

All art works are © Wil de Vries

Alle kunstwerken zijn © Wil de Vries