Three Vases, 2005

Drie Vazen, 2005

Closing of this window returns you to the Wil's Mosaic's page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug op de NL Wil's Mozaieken pagina.