Inukshuk #Two
2008: a mosaic painting

Inukshuk nummer 2
2008: een mozaiek schilderij

Closing of this window returns you to the Wil's Mosaics 2008 page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug op de NL Wil's Mozaieken 2008 pagina.