Inukshuk #One
2008: a mosaic painting

 

Inukshuk nummer 1
2008: een mozaiek schilderij

 

Closing of this window returns you to the Wil's Mosaics 2008 page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug op de NL Wil's Mozaieken 2008 pagina.