"Yuka and Lotje", 1999

pencil on paper - potlood op papier

Our dogs from the nineties.
Onze honden tijdens de 1990's.

 

Closing of this window returns you to the Wil's Art Intro page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug op de NL Inleiding Wil's werk inleiding