"November", 2004

Acrylic on canvasboard.

Closing of this window returns you to the Wil's Paintings #1 page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug op de NL Wil's schilderijen pagina nr. 1