"Anticipating Snow ", 2005

Oil on canvas

Closing of this window returns you to the Wil's Paintings #1 page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug op de NL Wil's schilderijen pagina nr. 1