Wil and our truck along the gravelly Dempster Highway, September 2008.

Wil en onze auto langs de Dempster Highway, September 2008.

Closing of this window returns you to the Tombstone page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug op de NL Tombstone pagina.