Wil and Frodo at our painting spot along the Blackstone River, Dempster Highway, September 2008

Wil en Frodo op ons schilderplekje langs de Blackstone River, Dempster Highway, September 2008

Closing of this window returns you to the Tombstone page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug op de NL Tombstone pagina.