Mountains and tundra along the Dempster Highway. September 2008

Bergen en toendra langs de Dempster Highway, September 2008

Closing of this window returns you to the Tombstone page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug op de NL Tombstone pagina.