Lienke and our Frodo and their Daisy, getting off the cold ground,
September 2008.

Lienke met Frodo and hun eigen hond Daisy. Op de tafel vanwege de koude grond.
September 2008.

Closing of this window returns you to the Tombstone page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug op de NL Tombstone pagina.