Matt and Hein (and the dogs of course) went exploring "Lil Canyon", September 2008.
Hein finds interesting turbidite deposits.

Matt en Hein (met de honden natuurlijk) exploreren de "Lil Canyon" )("Kleine Kloof:), September 2008
Hein ontdekt interessante turbidiet lagen.

Closing of this window returns you to the Tombstone page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug op de NL Tombstone pagina.