Blackstone River along the Dempster Highway. September 2008

De Blackstone Rivier langs de Dempster Highway, September 2008

Closing of this window returns you to the Tombstone page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug op de NL Tombstone pagina.