Woodshed and the "Meathouse" (former owners hung their fall moose in here) in the back alley. Xmas 2002.

De houtvoorraad en het "meathouse" ( de vorige bewoners hangden hun eland hier voor een paar dagen na de jacht in de herfst). Kerst 2002.

Closing of this window returns you to the Our House page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug op de Ons Huis pagina.