Back Entrance Summer 2002 . Hein picked up the oxen yoke during a paleontological collecting trip in the Quercy, France, sometime in the sixties.

Achteringang Summer 2002 . Hein ontfermde zich over het ossenjuk tijdens een paleontologische verzameltrip in de Quercy, Frankrijk in de zestiger jaren.

Closing of this window returns you to the Our House page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug op de Ons Huis pagina.