The deck on the W side of the house in de summer.

Het houten platje aan de west kant van ons huis.

Closing of this window returns you to the Our House page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug op de Ons Huis pagina.