View towards the stairs, December 2005.

Doorkijkje naar de trap toe, December 2005.

Closing of this window returns you to the Our House page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug op de Ons Huis pagina.