The reading window in the family room on the W side.

Het grote raam in de zitkamer op het westen.

Closing of this window returns you to the Our House page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug op de Ons Huis pagina.