The cabin prior to the 2004 building on of a studio.

The cabin voordat we in 2004 een "atelier" aanbouwden.

Closing of this window returns you to Our House page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug op de Ons Huis pagina.