View of the house from the back alley, Xmas 2002.

Winterplaatje van het huis. Kerst 2002

Closing of this window returns you to the Our House page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug op de Ons Huis pagina.