Our house after the 2005 renovation, October 2005.

Ons huis na de 2005 verbouwing, gezien vanuit het zuidoosten, October 2005.

Closing of this window returns you to the Our House page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug op de Ons Huis pagina.