Our house as seen from the Alkali, October 2005.

Ons huis gezien van de Alkali, een laagliggend gebied met een zoutkorst. October 2005

Closing of this window returns you to the Our House page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug op de Ons Huis pagina.