Our vegetable garden, midsummer 2005.

Onze moestuin in het midden van de zomer 2005.

Closing of this window returns you to the Our House page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug op de Ons Huis pagina.