The studio addition on to the cabin.

Het "atelier" dat we aan de cabin gebouwd hebben.

Closing of this window returns you to Our House page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug op de Ons Huis pagina.