The studio interior with Wil working on her mosaics..

Het interieur van ons "atelier" met Wil aan het werk aan haar mozaieken.

Closing of this window returns you to Our House page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug op de Ons Huis pagina.