Our new bathroom with an original Wil de Vries mosaique counter, December 2005.

Onze nieuwe badkamer met een origineel Wil de Vries "gemozaiekt" wastafel. December 2005.

Closing of this window returns you to the Our House page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug op de Ons Huis pagina.