The SE corner in our family room, December 2005.

De zuidoost hoek in de zitkamer, December 2005.

Closing of this window returns you to the Our House page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug op de Ons Huis pagina.