The Bluebridge Ferry to bring us to the South Island.

Het Bluebridge Veer dat ons naar het Zuid Eiland bracht.

Closing of this window returns you to the New Zealand North Island page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug op de NL Nieuw Zeeland Noord Eiland pagina.