On our way to Upper Hutt, Wil decided to opt for a short cut, away from the coastal raod with high winds and rain. Little did she know what awaited her here: a narrow winding, albeit paved, road that was used heavily by bikers doing their Sunday training ride.

Op weg naar Upper Hutt zag Wil op de kaart een mogelijkheid om weg te komen van de kustweg met hevige rukwinden en regen. Maar ze wist niet wat haar hier te wachten stond: een naauw, alsmaar draaiend weggetje, hoewel geplaveid wat bovendien nog veel gebruikt werd door fietsers die hun Zondagse trainingsritje hier reden.

Closing of this window returns you to the New Zealand North Island page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug op de NL Nieuw Zeeland Noord Eiland pagina.