Wanganui: announcement of the Christmas Parade Nov. 25, 2006

Wanganui: aankondiging van de Kerst Optocht op 25 Nov. 2006

Closing of this window returns you to the New Zealand North Island page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug op de NL Nieuw Zeeland Noord Eiland pagina.