Hahei - Cathedral Cove trail: Wil overlooks the cliffs down below.

Hahei - Cathedral Coves trail: Wil bekijkt de kliffen ver beneden haar.

Closing of this window returns you to the New Zealand North Island page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug op de NL Nieuw Zeeland Noord Eiland pagina.