Hahei - Cathedral Cove: Hein enters the "cathedral". Obviously this is a popular spot for seakayakkers.

Hahei - Cathedral Coves: Hein gaat de "kathedraal" binnen. Het is ook een populaire plek voor zeekanovaarders.

Closing of this window returns you to the New Zealand North Island page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug op de NL Nieuw Zeeland Noord Eiland pagina.