Hahei - Cathedral Cove: Wil explores the cathedral.

Hahei - Cathedral Coves: Wil bekijkt de "cathedral" eens van dichterbij.

Closing of this window returns you to the New Zealand North Island page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug op de NL Nieuw Zeeland Noord Eiland pagina.