Hahei Beach: another Coromandel beach with a campground right in the firsdt dunes.

Strand Hahei: nog een Coromandel strand met de camping in de eerste duinenrij

Closing of this window returns you to the New Zealand North Island page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug op de NL Nieuw Zeeland Noord Eiland pagina.