Hahei Beach: Hein at lunch. The beach is just to the right along the water.

Strand Hahei: Hein maakt de lunch klaar. Het strand is direct beneden het duin langs het water.

Closing of this window returns you to the New Zealand North Island page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug op de NL Nieuw Zeeland Noord Eiland pagina.