Bay of Islands: a sailor's paradise . On this beach we had lunch on my sailing day. The boat for anchor on the left is the "R.Tucker Thompson".

Bay of Islands: een zeiler's paradijs. Wij lunchden op dit strand terwijl de "R.Tucker Thompson" voor anker lag. (2e boot links)

Closing of this window returns you to the New Zealand North Island page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug op de NL Nieuw Zeeland Noord Eiland pagina.