Cape Reinga: the most northerly point of NZ. Here the waters of the Pacific Ocean (to the right) meet the Tasman Sea (on the left), sometimes generating huge waves.
The tree is a 800 yrs. old pohutukawa tree hiding the entrance to the mythical Maori Underworld. Traditionally, the soul of the departed travelled north to this point, where it slid down the roots of this tree and so rejoined the ancestral spirits in Hawaiki.

Kaap Reinga: het meest noordelijke punt van NZ. De Pacifische Oceaan en de Tasman Zee komen hier samen, soms met groot golven geweld.
De boom is een 800 jaar oude pohutukawa die de ingang naar de mytische Maori Onderwereld verbergt. Traditioneel reisde de ziel van de overledene naar deze kaap om dan langs de wortels van deze boom naar beneden te glijden om zich daar met de voorouderlijke zielen in Hawaiki te verenigen.

Closing of this window returns you to the New Zealand North Island page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug op de NL Nieuw Zeeland Noord Eiland pagina.