Cape Maria van Diemen: Looking from Cape Reinga SW tot his Dutch connection. Maria must have a connection with Abel Tasman, the first European who sailed these waters.

Kaap Maria van Diemen: Zuid west gelegen van Kaap Reinga. Maria moet iets te maken hebben gehad met Abel Tasman, de eerste Europeaan die deze wateren bezeilde.

Closing of this window returns you to the New Zealand North Island page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug op de NL Nieuw Zeeland Noord Eiland pagina.